Fusie, overname en harmonisatie

IFRS pensioen
Wij zijn specialist op het gebied van collectieve pensioenregelingen voor de grotere ondernemingen in Nederland. Wij hebben veel ervaring in het verkrijgen van een DC kwalificatie voor een DB middelloonregeling. Of dit mogelijk is hangt af van een aantal factoren zoals o.a. het indexatiebeleid binnen de onderneming. In een intakegesprek bespreken wij de specifieke eigenschappen van de pensioenregeling. Hierna kunnen wij u direct aangeven of het voor het bedrijf haalbaar is om een DC kwalificatie te verkrijgen.

Pensioen Due Diligence
Pensioenregelingen zijn en blijven een complex geheel van bijkomende regels, verplichtingen en uitvoerders. Voor ondernemers of investeerders, maar ook voor de bij de fusie, overname of harmonisatie betrokken financieel adviseurs en advocaten. Zelf merken we dan ook vaak dat ondersteuning door specialisten op het gebied van pensioen een waardevolle aanvulling op de gangbare due diligence is. Iets waar alle partijen uiteindelijk beter van worden. Bij een fusie of overname kunnen er aardig wat addertjes onder het gras zitten. Ook als het gaat om pensioen. Het is daarom zaak een gedegen due diligence pensioenonderzoek uit te laten voeren.

Wekingssfeer
Valt uw organisatie onder de werkingssfeer van een bepaald bpf (bedrijfstakpensioenfonds)? Dat is vaak onduidelijk voor de werkgever. Het staat beschreven in de verplichtstellingsbeschikking. Voor een leek zijn dit haast onleesbare documenten. Montae & Partners helpt werkgevers bij een fusie, overname of harmonisatie te bepalen of hij verplicht moet aansluiten bij een bpf. En wat de gevolgen zijn van het toepassen van een bepaalde cao. Wij maken de kosten van een eventuele overgang naar pensioenfonds of cao inzichtelijk. En begeleiden werkgevers in de overgang naar een bedrijfstakpensioenfonds of cao.

This site is registered on wpml.org as a development site.