Montae & Partners -AppaMontae & Partners -Appa

Appa

De pensioenen van wethouders zijn gebaseerd op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Deze wet regelt het pensioen voor o.a. leden van de Tweede Kamer, gedeputeerden en het dagelijks bestuur van waterschappen. Wethouders zijn veruit de grootste groep. De pensioenregeling komt vrijwel overeen met de ABP-pensioenregeling. De pensioenpremie wordt op het salaris en de begroting ingehouden, maar niet afgedragen aan een pensioenfonds.

Overheden hebben de taak een voorziening te vormen om de toegezegde pensioenen na te komen. Daarmee is zichtbaar voor wie welke pensioenaanspraken en rechten zijn gereserveerd. De pensioenuitvoering zelf – zoals administratie, verzorgen van uitkeringen – is vaak uitbesteed aan een gespecialiseerde pensioenuitvoeringsorganisatie en verzekeraar(s).  

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen, denk aan de sterke daling van de marktrente, gestegen levensverwachting (maar ook het Pensioenakkoord). Hierdoor is de voorziening flink gestegen en moet véél meer geld opzij worden gezet. Graag helpen wij u deze risico’s actief te beheersen met onze RisicoScan.

Appa RisicoScan

De Appa-RisicoScan zorgt voor goed inzicht in de bestaande opzet & werking van de door u gekozen Appa-pensioenuitvoering (eigen beheer, verzekeren of allebei). Onze actuariële en financiële experts zorgen ervoor dat u de omvang van risico’s snapt en deze kan voorkomen, accepteren of verzekeren.

Ook kunnen wij u helpen met marktverkenning, verzekeringsadvies (incl. arbeidsongeschiktheid) & bemiddeling, en communicatie.


Wilt u meer weten over ons Appa aanbod? Neem dan contact op met onze specialisten.

Wat gaan wij precies voor u doen?

  • Inventarisatie bestaande opzet & werking van uw Appa-plan;
  • Actuariële controle van de bestaande pensioenvoorziening(en);
  • Financiële ‘stresstest’ op risico’s, zoals individuele waardeoverdracht, vooroverlijden;  
  • In kaart brengen mogelijke alternatieven voor uitbesteding en/of verzekeren;
  • Het geven van concrete (verzekerings)adviezen
This site is registered on wpml.org as a development site.