Montae & Partners -Vermogensbeheer adviesMontae & Partners -Vermogensbeheer advies

Vermogensbeheer advies

Vanuit ons Investment Consultancy team kunnen wij uw bestuur ondersteunen bij alle onderdelen van de vermogensbeheercyclus.

Wij ondersteunen u bij het inrichten van deze cyclus, van governance vraagstukken, het vormgeven van het beleggingsbeleid, de selectie van uitbestedingspartijen tot de monitoring en evaluatie van het beleid.

Een belangrijk onderdeel van onze advisering betreft de begeleiding van onze klanten in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit start bij de vaststelling van de risicohouding en de inrichting van de lifecycles op hoofdlijnen, gevolgd door de detailinvulling van de beleggingsportefeuille (portefeuilleconstructie) en de inrichting van de beleggingsmandaten. We maken hierbij gebruik van ons intern ontwikkelde ALM-model. Daarnaast, is de herinrichting van alle operationele processen (het zogenaamde operating model) een belangrijk onderdeel van de gehele transitie naar het nieuwe stelsel. Dit vergt een goede afstemming tussen het pensioenfonds en de belangrijkste uitbestedingspartners in dit proces: de pensioenadministrateur, fiduciair manager (of andere partij die de regie over het vermogensbeheer voert) en custodian. Wij helpen onze klanten door in dit proces als projectleider vanuit het pensioenfonds op te treden. Zo zijn wij de vooruitgeschoven post namens het bestuur en adviseren wij het bestuur over keuzes die zij moeten maken.

Naast deze rollen worden onze adviseurs ook ingezet om als onafhankelijk adviseur het bestuur en de beleggingscommissie te helpen bij de beoordeling van de adviezen van de verschillende partijen die het fonds adviseren over het vermogensbeheer. Door het creëren van een extra tegengeluid tegen de ontvangen adviezen wordt het bestuurlijk besluitvormingsproces versterkt.

This site is registered on wpml.org as a development site.