Montae & Partners -Operationeel risicomanagementMontae & Partners -Operationeel risicomanagement

Operationeel risicomanagement

Operationeel risicomanagement is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en helpt deze te beheersen en verbeteren!

Montae & Partners is een onafhankelijk specialist op het gebied van risicomanagement. Een goed functionerend risicomanagement helpt bij het voeren van de regie en het bereiken van de door het bestuur vastgestelde doelen. Wij helpen onze klanten graag met voeren van deze regie, om te zorgen dat het bestuur ‘in control’ is. Risicomanagement is geen doel op zich, maar zorgt ervoor dat risico’s tijdig herkent en integraal beheerst worden. Dit bereikt de klant samen met ons enerzijds door het invullen van het risicomanagement en anderzijds door het optimaliseren (leren en verbeteren) van de bedrijfsprocessen.

Wij benaderen het risicomanagement integraal. Dat houdt in dat onze risicomanagers zich bezighouden met de regie op en het managen van alle risico’s in de meest brede zin. Denk daarbij aan privacy, pensioen-uitvoering- en administratie, uitbesteding, informatiebeveiliging, ESG, continuïteit en toekomstbestendigheid.

Nieuwe ontwikkelingen en risico’s volgen elkaar snel op. Dat zijn ook risico’s die zich bij uw fonds voor kunnen doen. Heeft u alle risico’s inzichtelijk? Bij het pensioenfonds en binnen de uitbestedingsketen?

Voor specifieke risico’s die extra aandacht en expertise vragen, werken onze risicomanagers nauw samen met onze specialisten. Onze klanten zijn daarmee verzekerd van een multidisciplinair team. Onze risicomanagers hebben een persoonlijke en pragmatische aanpak. Wij werken niet voor, maar samen met de klant. Wij zijn een plezierige en professionele gesprekspartner voor besturen en commissies en voelen ons bij de klant betrokken.

Onze opdrachten vragen verdieping in de relevante onderwerpen en een integraal risicobeeld: risico’s zijn met elkaar verweven en beïnvloeden elkaar.

Onze dienstverlening omvat een breed scala aan activiteiten welke uw pensioenfonds op diverse vlakken kan aanvullen en ondersteunen, zoals o.a.:

  • Operationeel en interim risicomanagement
  • Sleutelfunctie risicobeheer
  • Implementatie, evaluatie & herijking risicomanagement/raamwerk
  • Risk assessments en self assessment IRM en IB
  • Audit en assurance support/beoordeling 
  • GRC-tooling / Digitaal pensioenfonds
  • ERB, SIRA, DORA, ESG, WTP, etc.
This site is registered on wpml.org as a development site.