Casus: Binnen het beschikbare budget komen tot gelijkwaardige pensioenregeling

“De meeste medewerkers waarderen het wel dat er een pensioenregeling is, maar in de inhoud zijn ze nauwelijks geïnteresseerd. Ze willen vooral flexibiliteit en nu op hun loonstrookje een zo hoog mogelijk bedrag onder de streep. We hebben veel flexibiliteit ingebouwd in de nieuwe pensioenregeling, maar wilden vanuit onze zorgplicht als werkgever toch een goede basis aanbieden.”
– Bas Pijnaker

Bas Pijnaker (foto) is fiscalist en partner van Govers, een bedrijf van accountants en adviseurs dat al sinds 1927 bestaat. De klanten zijn vooral in en rond Eindhoven gevestigd. Govers is gespecialiseerd in familiebedrijven, toeleveringsbedrijven voor de maakindustrie en scholen. Vaak gaat het om langdurige relaties met deze klanten voor wie Govers totaaladviseur is voor alle financiële zaken. Het bedrijf telt ongeveer 180 medewerkers.

Werkgroep met brede samenstelling
Govers had voor het personeel een verzekerde middelloonregeling. Bas vertelt dat het bedrijf al lang voor het aflopen van het contract zich ervan bewust was dat continuering van dit contract veel te kostbaar zou worden. Govers is dus al vroegtijdig gaan verkennen wat de mogelijkheden voor een nieuwe pensioenregeling zouden zijn. “Vroegere wijzigingen van de pensioenregeling werden vooral door de beleidsbepalers gedaan zonder veel betrokkenheid van het personeel”, vertelt Bas. “Dit keer wilden we het anders doen, ook omdat het risico verschuift van werkgever naar werknemer. We hebben een werkgroep samengesteld met een brede vertegenwoordiging van ons personeel, uit alle onderdelen van het bedrijf en met zowel jongeren als ouderen. Montae & Partners, met vooral Gerrold Smolders als adviseur, begeleidde de werkgroep. Ik kende Montae vanuit een vorig traject met een klant dat plezierig was verlopen.”

Samendoen past binnen bedrijfscultuur
Gerrold was door de werkgever als adviseur ingeschakeld, maar begeleidde de hele werkgroep. “Dat past wel bij de cultuur van ons bedrijf”, legt Bas uit. “We waren er allemaal van overtuigd dat de oude situatie onhoudbaar was en dat iets moest gebeuren. Dat wilden we samen doen. Ik zat in de werkgroep namens de werkgever. Maar ik heb vooral het proces begeleid en me als werkgeversvertegenwoordiger terughoudend opgesteld.”

De werkgroep heeft allerlei opties bekeken en is uiteindelijk uitgekomen op een beschikbare premieregeling bij BeFrank. “Het uitgangspunt was een zo gelijkwaardig mogelijke regeling. Het blijft natuurlijk lastig vergelijken omdat het pensioenresultaat afhankelijk is van de beleggingsrendementen. Maar als de resultaten enigszins uitkomen in de lijn van de gepresenteerde prognoses, dan is de regeling zeker gelijkwaardig en hopelijk zelfs beter dan de oude regeling.”

Mogelijkheid tot vrijwillig bijsparen
Gerrold was door de werkgever als adviseur ingeschakeld, maar begeleidde de hele werkgroep. “Dat past wel bij de cultuur van ons bedrijf”, legt Bas uit. “We waren er allemaal van overtuigd dat de oude situatie onhoudbaar was en dat iets moest gebeuren. Dat wilden we samen doen. Ik zat in de werkgroep namens de werkgever. Maar ik heb vooral het proces begeleid en me als werkgeversvertegenwoordiger terughoudend opgesteld.”

Budgetneutraal
Een belangrijk uitgangspunt vanuit de werkgever was dat de wijziging van de pensioenregeling budgetneutraal moest plaatsvinden. “De beleidsbepalers wilden niet dat er nog meer budget naar de looncomponent ging,” zegt Bas “omdat uit branchecijfers blijkt dat de looncomponent bij Govers relatief hoog is. Dit uitgangspunt is uiteindelijk overgenomen en heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we de lonen vanaf 2020 flink hebben kunnen indexeren. Als er extra budget naar de nieuwe pensioenregeling was gegaan als compensatie voor het verschuiven van de risico’s naar de werknemers, hadden we de lonen niet kunnen verhogen. De keuze voor loonsverhoging in plaats van meer geld naar de pensioenregeling is ingegeven door het feit dat binnen ons bedrijf de medewerkers vooral het huidige nettoloon belangrijk vinden en minder kijken naar het toekomstige (onzekere) pensioeninkomen.”

Bijeenkomsten voor medewerkers
Bas vertelt dat de medewerkers geregeld op de hoogte zijn gehouden van de vorderingen van het pensioentraject. “We hebben drie reguliere overlegsessies per jaar met de medewerkers. Daarin hebben we verteld waar we mee bezig waren en wie er in de werkgroep zaten. Daarnaast hebben we aparte pensioenbijeenkomsten belegd waarin we het pensioentraject en de nieuwe regeling hebben uitgelegd. We hebben er bij de medewerkers op aangedrongen om toch vooral naar die bijeenkomsten te komen. Dat hebben ze gedaan, want die sessies waren goed bezocht.”

Tevreden met eindresultaat
Bas is tevreden over hoe Gerrold de werkgroep heeft begeleid. “Binnen de werkgroep hebben we alle mogelijkheden bekeken en zijn we stap voor stap steeds dichter bij de gekozen oplossing gekomen. Gerrold heeft ons daar professioneel bij geholpen met aandacht voor de belangen van alle partijen. Ik ben tevreden met de regeling zoals die voor de komende vijf jaar is afgesproken. Ik denk dat die binnen het beschikbare budget evenwichtig is voor al onze medewerkers. Uiteindelijk heeft ook de ondernemingsraad kunnen instemmen met de nieuwe regeling.”