Casus: Online zichtbaarheid voor SBZ Pensioen

Maart 2022

“De samenwerking met Montae & Partners ervaar ik als professioneel en prettig. Over de bestuursondersteuning in de breedste zin van het woord ben ik erg tevreden. De adviseurs van Montae & Partners pakken het deskundig en tijdig op, maar zeer zeker ook gestructureerd en volledig. Dit alles en de manier waarop zij met mensen omgaan heeft mij zeer positief verrast.”

– Edwin Schokker, uitvoerend bestuurder SBZ Pensioen

SBZ Pensioen is een vrijwillig pensioenfonds voor werkgevers, (ex-)werknemers en gepensioneerden in de sector van financiële instellingen, verzekeringsbedrijven en zakelijke dienstverleners. Montae & Partners ondersteunt het bestuur op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer. In de eerste helft van 2022 kwam daar een nieuwe tak van sport bij: het opstellen van een LinkedIn-strategie en de uitvoering daarvan. Om uiteindelijk de online zichtbaarheid en bekendheid van SBZ Pensioen flink te verhogen. Edwin Schokker, uitvoerend bestuurslid, vertelt ons meer.

Het pensioen- en vermogensbeheer van SBZ Pensioen wordt al langere tijd verzorgd door Montae & Partners. Edwin: “Soms hebben we extra vraagstukken, de LinkedIn-campagne was daar een van. Wij willen dat onze bestaande klanten tevreden zijn en dat we daar op een goede manier mee communiceren Ook hebben we de ambitie om te groeien en nieuwe klanten aan te trekken. Nu weten we dat SBZ Pensioen geen bekende naam is in de markt. En als we al bekend zijn, dan geldt dit nog niet voor onze missie en visie of bijvoorbeeld ons product en ons beleggingsbeleid. Wij zijn een pensioenfonds zonder winstoogmerk en ons doel is dat wij meerwaarde leveren aan onze klanten, onze deelnemers en gepensioneerden. Als wij meer en beter kunnen communiceren en daarmee nieuwe klanten aan ons kunnen binden, dan is dat uiteindelijk in het belang van onze deelnemers.”

LinkedIn campagne
In overleg met SBZ Pensioen stelde Montae & Partners een strategie voor om de online zichtbaarheid van SBZ Pensioen te vergroten. LinkedIn speelt hierbij een grote rol, ook om het fonds bij jongere werkgevers onder de aandacht te brengen. Lotte Mikkers van Montae & Partners voert de campagne uit en verzorgde een workshop LinkedIn voor alle bestuurders. Edwin licht toe: “Wij zijn wegwijs gemaakt in LinkedIn. Het ene bestuurslid was er verder in dan de andere, sommigen hadden nog geen eigen account. De workshop bood voor elk wat wils, óók voor degenen die al wel bekend zijn met LinkedIn.” De bestuursleden leerden onder andere hoe je een account aanmaakt, hoe je je profiel vult en hoe je je netwerk uitnodigt om SBZ Pensioen te volgen. Tijdens de workshop groeide het enthousiasme, zeker toen duidelijk werd hoe zo’n campagne SBZ Pensioen en haar klanten helpt. Het uiteindelijke doel is dat de bestuursleden óók online ambassadeurs worden voor hun pensioenfonds.

Naamsbekendheid
Voor de campagne stelt Lotte de contentkalender op, bedenkt ze nieuwe content en zoekt ze actief naar onderwerpen samen met de uitvoerend bestuursleden. Edwin: “Het is handig om regelmatig berichten te posten. Om meer naamsbekendheid te krijgen, maar ook om inhoudelijk goede content te delen. Wij hebben een bestuur dat uit 40-plussers bestaat. Het is heel fijn om te zien hoe oudere mensen bereid zijn om te luisteren naar jongeren die ons ondersteunen op het gebied van LinkedIn, met de wetenschap dat het toegevoegde waarde heeft voor ons als pensioenfonds en voor ons als persoon.” En met resultaat: “We hebben nu veel meer volgers. Wat dit doet met onze naamsbekendheid en het inzicht in de content die we delen, is natuurlijk moeilijker te meten.”

Een prettige samenwerking
In het algemeen ervaart Edwin de samenwerking met Montae & Partners als professioneel en prettig. “Je kunt je vast wel iets voorstellen bij het type werk dat hoort bij bestuursondersteuning. Maar uiteindelijk is het niet alleen de kwaliteit maar ook de manier waarop je met mensen omgaat en of er een klik is tussen de mensen. Dat weet je niet van tevoren en dit heeft mij allemaal in zeer positieve zin verrast”, vertelt Edwin. Al met al is hij tevreden en sluit hij niet uit dat SBZ Pensioen Montae & Partners opnieuw inschakelt voor een extra vraagstuk: “De wereld is aan het ontwikkelen, dat geldt voor SBZ Pensioen en ook voor Montae & Partners. Wie weet zijn er in de toekomst andere raakvlakken waar we elkaar kunnen versterken.”