Casus: Zoden aan de dijk bij arbeidsongeschiktheid voor WZH 

WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) is sinds begin 2020 aangesloten bij Montae & Partners voor advies en ondersteuning in de uitvoering van het WGA-eigenrisicodragerschap en de begeleiding bij ziektewet. WZH is een instelling met in totaal 14 verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen plus thuiszorg, voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Er werken zo’n 3000 mensen, gesteund door maar liefst zo’n 1200 vrijwilligers. Wij spraken met Dirk Jan Versendaal, teamleider P&O, over zijn ervaringen met Montae & Partners. 

Dirk Jan: “Als medewerkers ziek worden, dan blijven wij als werkgever graag betrokken bij deze mensen, zelfs als zij ziek uit dienst gaan. We houden contact om te horen hoe het gaat en helpen waar we kunnen. We vinden het belangrijk om hen goed te blijven begeleiden, in dienst of niet. Dan handel je als een goed werkgever.” De dienstverlening van Montae & Partners helpt daarbij. Advance, als onderdeel van de Montae & Partners Groep, verzorgt het casemanagement tijdens de ziektewetperiode.  

Meer herbeoordelingen 
Advance bestudeert de dossiers, WZH gaat na overleg met Advance het gesprek aan met de (oud) medewerker en Advance monitort de ontwikkeling actief. Dit leverde afgelopen jaar al een positief resultaat op. Dirk Jan: “Het loopt nog beter dan we voor ogen hadden. Wat we zien is dat er veel actiever wordt gemonitord en dat er meer herbeoordelingen zijn aangevraagd. Sommige (oud)medewerkers konden daardoor van een WGA-uitkering naar een IVA-uitkering stromen. Zowel de (oud)medewerker als wij zijn dan beter af.” Hij vervolgt: “Het heeft echt zoden aan de dijk gezet. Daarnaast is de samenwerking bijzonder prettig. Er wordt goed meegedacht.” 

Prettig contact 
Dirk Jan heeft regelmatig contact met adviseur Cornelis van den Bosch van Montae & Partners. Ook staan Björn van Kouwen, arbeids- en organisatieadviseur bij Advance en Astrid Diepenhorst, specialist zorg en inkomen, opgesteld voor WZH. Dirk Jan: “Voor mij zijn Montae & Partners en Advance soms één hoor. De samenwerking is bijzonder prettig. Cornelis neemt contact met me op en dan praten we bij. Hij informeert me over wetgeving, denkt mee en komt bijvoorbeeld met ideeën om kosten te besparen.”  

Werk uit handen 
Het casemanagement, de begeleiding bij ziektewet en re-integratie, verloopt verder soepel. Dirk Jan: “Er wordt recht gedaan aan de situatie van de arbeidsongeschikte medewerker. Daarnaast kost de financiële afhandeling zoals de verrekening met de verzekeraar normaal veel tijd, maar nu neemt Advance ons veel werk uit handen. Zij zijn de perfecte schakel tussen ons en onze verzekeraar en het UWV. Dit scheelt beduidend meer werk dan we van tevoren hadden gedacht. Dat is een extra cadeautje.” 

Kennis van zaken 
Of WZH in de toekomst nog voor andere thema’s zal aankloppen bij Montae & Partners, weet  
Dirk Jan nog niet. Voor nu is WZH tevreden met de huidige dienstverlening: “Wij kunnen als werkgever onze arbeidsongeschikte (ex)medewerkers nu goed begeleiden. De mensen van Montae & Partners en Advance helpen ons op een klantgerichte manier. De kennis van zaken is meer dan aanwezig en ze schakelen snel en efficiënt. Maar een lolletje kan gelukkig ook,” besluit Dirk Jan lachend.  

 

 

“Klantgericht werken is een kwaliteit van Montae & Partners. Er wordt efficiënt gewerkt en snel geschakeld, en de kennis van zaken is daarbij meer dan aanwezig. De samenwerking en het contact met de mensen is bijzonder prettig. Er is oprechte interesse, niet alleen in wat er moet gebeuren maar ook in de mens en een lolletje kan ook. Ze zijn goed bereikbaar, ik heb altijd dezelfde dag nog contact.” 

Dirk Jan Versendaal, Teamleider P&O bij Woonzorgcentra Haaglanden (WZH)