Blogreeks Keuzebegeleiding | Blog 5: Een goed gevuld bord spaghetti

Zoals we in onze vorige blog aangaven, kent de pensioenwet meerdere open normen voor alle verplichte en onverplichte informatie van pensioenuitvoerders. Dit zijn de normen tijdig, evenwichtig, correct, duidelijk en aansluiten op de kenmerken en behoeften van de deelnemer (allen art. 48 Pw). Onder het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen komen daar belangrijke normen bij, namelijk dat informatie de ontvanger moet activeren (art. 48 lid 4 Pw) en keuzebegeleiding (art. 48a Pw). In dit blog beschrijven we de implicaties van open normen.

Klik op de knop om het hele blog te lezen.