Blogreeks Keuzebegeleiding | Blog 2: Meten is Weten

In ons vorige blog hebben wij erop gewezen, dat pensioenfondsen met de komst van de Wet toekomst pensioenen deelnemers op een adequate wijze gaan begeleiden bij het maken van pensioenkeuzes. Daarvoor moeten zij een keuzeomgeving inrichten die deelnemers in staat stelt passende pensioenkeuzes te maken. Bij keuzebegeleiding gaat het ons inziens om het daadwerkelijk bieden van hulp aan en begeleiding van deelnemers. De behoefte van de deelnemer staat daarbij centraal.

In dit tweede blog zoomen wij in op het thema: ‘meten is weten’. Hiermee benadrukken wij het belang van het goed kennen van de wensen en behoeften van uw deelnemers als het op keuzebegeleiding aankomt. Hierdoor bent u als pensioenfonds namelijk veel beter in staat een passend keuzebegeleidingsconcept aan uw deelnemers aan te bieden.

Klik op de knop om het hele blog te lezen.