Blogreeks Governance | Blog 6: Instemmingsrecht bij invaren – je gaat het pas zien als je het door hebt

Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen gaat uit van invaren als standaardpad. In de Tweede Kamer en de pensioenpraktijk lijkt echter onduidelijkheid te bestaan over de (medezeggenschaps)positie van de ondernemingsraad en het individu ten aanzien van invaren in het geval pensioenafspraken niet bij CAO of op basis van een verplichtstelling zijn geregeld. Dat is ook niet zo vreemd als we kijken naar de parlementaire behandeling op dit vlak. Het doet ons denken aan de Cruijffiaanse uitspraak “als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het beter hebben uitgelegd”.

Klik op de knop om het hele blog te lezen.