Waarom een ANW-hiaat verzekering voor uw werknemers?

U hoopt natuurlijk dat al uw werknemers in goede gezondheid hun AOW halen, maar niemand weet wat de toekomst brengt. Als uw werknemer onverhoopt mocht komen te overlijden, zal zijn of haar partner uit hoofde van uw collectieve pensioenregeling een levenslang partnerpensioen ontvangen. De hoogte van deze uitkering wordt op dit moment nog steeds berekend aan de hand van het salaris en dienstjaren tot de pensioendatum van de werknemer, de pensioengrondslag en het percentage per dienstjaar.

Een voorbeeld berekening van dit partnerpensioen:

  • Een werknemer treedt op zijn 30ste bij u in dienst op basis van een voltijd dienstverband en zijn jaarsalaris bedraagt € 30.000.
  • Het partnerpensioen pensioen bedraagt dan (30.000 – 14.802)  x 1,16% X 38 = € 6.700.
  • Dit wordt aan de partner uitgekeerd als deze werknemer tijdens het dienstverband bij u overlijdt. De uitkering is levenslang tot de partner overlijdt. Maar dus fors lager dan het salaris dat deze werknemer nu ontvangt. Gemiddeld genomen is het partnerpensioen 20 tot 30% van het salaris. In dit voorbeeld zo’n 22%.
  • Soms regelt de overheid een uitkering voor de partner op basis van de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Onderstaand geven wij schematisch weer wanneer dit aan de orde is.

U ziet dat in veel gevallen de partner geen of slechts een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid zal ontvangen. Vaak wordt de partner geconfronteerd met een grote inkomensterugval, in ons voorbeeld zo’n € 23.300!

Heeft u geen verzekering afgesloten voor het Anw-hiaat voor uw werknemers? Dan denken wij graag met u mee voor een passende oplossing. Heeft u het Anw-hiaat wel verzekerd en kunnen de werknemers hier vrijwillig aan mee doen? Dan kijken wij graag met u mee om werknemers meer bewust te maken van de inkomensrisico’s en een weloverwogen keuze te laten maken. Vanuit uw zorgplicht als werkgever is het van belang dat werknemers hier goed over worden voorgelicht.