Tegenstanders WTP lijken richting meerderheid in Tweede Kamer te gaan

De verkiezingen op 22 november 2023 lijken op basis van de huidige peilingen ertoe te leiden dat de tegenstanders van de Wet toekomst pensioenen een meerderheid in de Tweede Kamer gaan behalen. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de WTP. Met name BBB, PVV, SP en Forum voor Democratie spreken over het terugdraaien of wijzigen van de wet. Erik Lutjens en Eric Bergamin erkennen dat het terugdraaien van de WTP tot de mogelijkheden behoort, maar zien dit niet als een realistisch optie. Een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer zou er volgens beide pensioenjuristen wel toe kunnen leiden tot onderdelen van de wet alsnog worden aangepast.  

Bron: PensioenPro, 10 oktober 2023.