Tweede bijeenkomst Platform pensioentransitie gehouden

Op 3 oktober 2023 vond de tweede bijeenkomst van het Platform pensioentransitie plaats. Het Platform, bestaande uit DNB, de AFM, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en een aantal geselecteerde pensioenuitvoerders, heeft tot doel sector-brede aandachtspunten en dilemma’s in de WTP-transitie te signaleren en bespreken. In de tweede bijeenkomst blikte het Platform terug op de eerste bijeenkomst van 27 juni 2023, besprak het een aantal actualiteiten en werden drie toezichtcasussen behandeld. De toezichtcasussen zagen op de vertaling van risicopreferentie naar risicohouding, de collectieve uitkeringsfase in de solidaire premieregeling en een evenwichtige en effectieve invulling van de solidariteitsreserve. Het verslag van de bijeenkomst vindt u hier. De derde bijeenkomst van het Platform vindt waarschijnlijk in december 2023 plaats.

Bron: DNB, 17 oktober 2023.