Publicatie Publieksmonitor pensioenen derde kwartaal 2023

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de derde Publieksmonitor pensioenen van 2023 gepubliceerd. Met de publieksmonitor pensioenen wordt gekeken naar het vertrouwen van Nederlanders in het pensioenstelsel en de partijen die bij de uitvoering betrokken zijn. Sinds begin 2022 vindt ieder kwartaal een meting plaats om te zien hoe het vertrouwen zich ontwikkelt in de tijd. Conclusies uit de meting van het derde kwartaal van 2023 zijn onder meer dat het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel op dit moment stabiel is, het vertrouwen hoger is onder gepensioneerden en financieel hoog geletterden en een groeiend percentage van de bevolking zich bewust is van de aanstaande veranderingen in het pensioenstelsel.

Bron: Rijksoverheid, 30 oktober 2023.