Pleidooi voor wijziging fiscale spelregels pensioenadvies via werkgever

Recent publiceerde de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst een Vraag & Antwoord waarin wordt bevestigd dat de kosten van een persoonlijk pensioenadvies die de werkgever voor zijn rekening neemt, in beginsel belast loon voor de werknemer vormt. Michael Visser van het Nibud en Tim van den Broek van Söderberg & Partners zijn van mening dat deze fiscale spelregel moet worden herzien.

Visser vindt dat iedereen laagdrempelige toegang moet kunnen krijgen tot persoonlijke keuzebegeleiding via de werkgever, in aanvulling op de verplichte keuzebegeleiding vanuit de pensioenuitvoerder. Hij constateert dat een andere kennisgroep van de Belastingdienst onlangs heeft aangegeven dat bemiddelingskosten bij een lijfrente in sommige gevallen in aftrek kunnen worden gebracht voor de inkomstenbelasting. Ondanks de verschillen ziet Visser ook duidelijke overeenkomsten met de situatie van persoonlijk pensioenadvies. Visser pleit dan ook voor aanpassing van de fiscale spelregels op dit punt.  

Van den Broek merkt op dat van mensen wordt verwacht dat zij zelf de regie nemen over hun pensioen. Uit onderzoek van Söderberg & Partners en de Universiteit Maastricht blijkt dat persoonlijke begeleiding van deelnemers effectiever is dan enkel online ondersteuning. De huidige fiscale spelregels kunnen er echter toe leiden dat werkgevers terughoudender zijn in het aanbieden van persoonlijk pensioenadvies en meer zullen leunen op de keuzebegeleiding vanuit de pensioenuitvoerder. Ook Van den Broek pleit daarom voor het fiscaal faciliteren van persoonlijk pensioenadvies dat werkgevers aan werknemers aanbieden.   

Bron: PensioenPro, 24 oktober 2023.