Flexibele eigen bijdrage past bij nieuw pensioenstelsel

Flexibiliteit ten aanzien van de eigen bijdrage is steeds vaker onderwerp van gesprek op de arbeidsvoorwaardentafel. Onze collega Elianne Janssen is één van de pensioendeskundigen die haar praktijkervaringen hierover deelt in een artikel van PensioenPro.

De toenemende aandacht voor een flexibele eigen bijdrage komt naar verwachting door het nieuwe pensioenstelsel, waarin de risico’s ten aanzien van het pensioen voor rekening van de deelnemer komen. Sommige werkgevers anticiperen hierop door deelnemers meer keuzes te geven, onder meer over de werknemersbijdrage. De krapte op de arbeidsmarkt en de hoge inflatie spelen naar verwachting ook een rol. Elianne constateert dat diverse werkgevers in de zoektocht naar flexibiliteit ook kijken naar de pensioenpremie. Ze ziet dat sommige werkgevers overwegen de vaste premie-inleg op een iets lager niveau te zetten en het verschil te storten in een keuzebudget. Werknemers kunnen dan zelf kiezen waar ze het keuzebudget aan besteden. Dit kan gebruikt worden als inleg in de pensioenregeling, maar ook voor andere doeleinden.

Bron: PensioenPro, 30 mei 2022.