Strategie en advies. Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

De stijgende AOW-leeftijd zorgt ervoor dat medewerkers langer moeten doorwerken. Dit leidt onder andere tot vergrijzing op de arbeidsmarkt. Digitalisering gaat een steeds belangrijkere rol spelen, veranderingen wisselen elkaar snel af. Maar ook de werkdruk en de werkstress onder medewerkers nemen toe. Hoe kunnen medewerkers gezond en vitaal de eindstreep van het pensioen halen? Hoe blijven zij duurzaam inzetbaar?

Werkgevers zijn op verschillende manieren bezig met onderwerpen die vallen onder het containerbegrip ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Veelal zijn dit goede initiateven, maar vaak ontbreken nog een duidelijke aanpak en concreet meetbare acties. Daarnaast zien wij dat werkgevers en medewerkers veelal niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden waar zij gebruik van kunnen maken. Tenslotte is er vaak onduidelijkheid wie er verantwoordelijk is: directie, managers HRM, ondernemingsraad, managers en/of de medewerker zelf? Werkgevers willen graag aan de slag met duurzame inzetbaarheid, maar kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken.

Wij ondersteunen werkgevers bij het opstellen van een praktische aanpak Duurzame inzetbaarheid. Dit doen wij op een praktische manier, zodat u direct inzichtelijk heeft waar de mogelijkheden liggen. Vervolgens gaan wij samen met u een tijdspad maken en worden de gewenste interventies in kaart gebracht. Wij begeleiden u met de interne communicatie naar uw medewerkers. Ook kijken of u gebruik kunt maken van budgetten die beschikbaar zijn van o.a. uw zorg-, en Inkomensverzekeraar en of er subsidiemogelijkheden zijn.

Onze gezamenlijke kennis op het gebied van pensioen (eerder uittreden, RVU), verzuim & arbeidsongeschiktheid (inzetbaarheid), zorg en duurzame inzetbaarheid zetten wij in om te komen tot een passende oplossing. Dit doen wij samen met onze opdrachtgevers.

Leven lang leren
Zijn uw medewerkers voorbereid op de toekomst? Hebben ze de mogelijkheden om een carrière switch te maken? Besteden u en uw medewerkers genoeg aandacht aan continue leren en bijscholing? NB De overheid helpt en financiert mee: denk aan het STAP budget!

Gezondheid
Gezonde medewerkers hebben meer plezier in hun werk, zijn productiever en initiatiefrijker. Natuurlijk is dat voor een groot deel eigen verantwoordelijkheid maar u kunt helpen en stimuleren. Vanzelfsprekend door veilige en prettige werkomstandigheden maar ook vitaliteitsprogramma’s kunnen helpen!

Langer doorwerken
Veel mensen die bijna de AOW-leeftijd bereiken hebben moeite de laatste jaren vol te maken. Als gevolg van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd ontstaan hierbij regelmatig gezondheidsproblemen. Wij denken met u mee hoe u hier een gepaste oplossing voor kunt beiden.