DNB publiceert nieuwe beleidsuitingen over WTP

DNB heeft nieuwe beleidsuitingen gepubliceerd met betrekking tot de Wet toekomst pensioenen (WTP). De nieuwe beleidsuitingen gaat onder andere in op de vraag of een pensioenuitvoerder het beleggingsbeleid en/of de toedelingsregels moet aanpassen als de vastgestelde grenzen van de risicohouding worden overschreden, of de pensioenuitvoerder de bevoegdheid heeft om af te wijken van de ex-ante vastgestelde regels rondom de solidariteits- of risicodelingsreserve, hoe een pensioenfonds het bedrag van met MVEV moet berekenen en welke beleidsaannames een pensioenuitvoerder moet hanteren bij het berekenen van transitie-effecten.

DNB beoogt met beleidsuitingen meer duidelijkheid te verschaffen over hun toezicht op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. DNB verwacht naar de toekomst toe incidenteel nog meer beleidsuitingen te publiceren, op basis van signalen uit de sector of het toezicht. Nieuwe beleidsuitingen van DNB worden gedeeld via de WTP-verzamelpagina op Open Boek Toezicht op de website van DNB.

Bron: DNB, 20 oktober 2023.