DNB consulteert beleidsdocument nieuwe aanpak witwassen financiële sector

DNB heeft een vernieuwde aanpak voor de bestrijding van witwassen ter consultatie voorgelegd aan financiële instellingen en andere belanghebbenden. In een beleidsdocument geeft DNB financiële instellingen enerzijds praktische handvatten en anderzijds meer verantwoordelijkheden bij het vervullen van hun rol als poortwachter tegen financiële criminaliteit. De meer risico-gebaseerde aanpak beoogt onder meer misdaadbestrijding effectiever te maken en tegelijkertijd te voorkomen dat al te strenge controles het proces van klantacceptatie onnodig hinderen. Met de nieuwe beleidsuiting komt de huidige ‘DNB Leidraad Wwft en en Sw’ te vervallen. Belanghebbenden kunnen tot 30 november 2023 reageren op de voorstellen. De definitieve versie van het beleidsdocument wordt in 2024 gepubliceerd.

Bron: DNB, 18 oktober 2023.