Modernisering van beloningsbeleid en de Wet Toekomst Pensioenen

De recente invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) brengt grote veranderingen in het Nederlandse pensioenlandschap. Maar de impact van deze wet gaat verder dan alleen pensioenen. Werkgevers staan voor een unieke kans om niet alleen aan de nieuwe pensioeneisen te voldoen, maar ook om hun beloningsbeleid te moderniseren en te flexibiliseren. De aanstaande pensioenwijzigingen zullen daarom ongetwijfeld vergaande gevolgen hebben voor het arbeidsvoorwaardenpakket van zowel huidige als nieuwe werknemers in een organisatie. Niet alle veranderingen zullen beperkt blijven tot de pensioensfeer; ook een verschuiving van middelen naar andere arbeidsvoorwaarden  wordt verwacht.

Waar sommige bedrijven wellicht kiezen voor minimale veranderingen, met bijvoorbeeld slechts aanpassingen voor nieuwe werknemers, zullen andere bedrijven de kans aangrijpen om het totale arbeidsvoorwaardenpakket onder de loep te nemen en de gelijkheid tussen huidige en toekomstige werknemers te handhaven.

De periode tot en met 1 januari 2028 is van cruciaal belang voor de overgang van de huidige pensioenregelingen naar nieuwe regelingen die voldoen aan de eisen van de nieuwe wet. Deze overgangsperiode biedt werkgevers de gelegenheid om niet alleen te voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook om het beloningsbeleid en de arbeidsvoorwaarden beter af te stemmen op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Impact op andere arbeidsvoorwaarden
De verwachting is dat deze wet werkgevers ertoe zal aanzetten om arbeidsvoorwaarden aan te passen aan de persoonlijke situatie van werknemers en tegelijkertijd bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het verbeteren van de financiële bewustwording van werknemers, zodat zij beter in staat zijn om financiële keuzes te maken. Hier zijn enkele voorbeelden van arbeidsvoorwaarden die deze doelen ondersteunen:

1. Keuzebudget:
Werknemers kunnen hiermee de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaarden aan te passen aan hun behoeften. Een keuzebudget stelt werknemers in staat om hun arbeidsvoorwaarden beter af te stemmen op hun persoonlijke situatie. 

2. Scholingsbudget:
Arbeidsvoorwaarden kunnen een scholingsbudget omvatten waarmee werknemers hun vaardigheden kunnen verbeteren en zich kunnen aanpassen aan veranderende eisen in hun loopbaan. Dit bevordert duurzame inzetbaarheid en biedt werknemers de kans om te groeien in hun carrière.

3. Flexibele Werkuren:
Met flexibele werkuren kunnen werknemers kunnen de mogelijkheid krijgen om hun werktijden aan te passen aan hun persoonlijke situatie, bijvoorbeeld om de zorg voor hun kinderen te combineren met hun baan. Dit draagt bij aan een betere balans tussen werk en privé, wat essentieel is voor duurzame inzetbaarheid.

4. Financiële Educatie en Advies:
Het aanbieden van financiële educatieprogramma’s en adviesdiensten aan werknemers kan hen helpen om beter geïnformeerde financiële beslissingen te nemen. Dit is essentieel om te kunnen plannen voor hun pensioen, investeringen en andere financiële doelen.

5. Aanvullende Pensioenopties:
Naast de wettelijk verplichte pensioenregeling kunnen werkgevers aanvullende pensioenopties aanbieden waarmee werknemers meer controle hebben over hun pensioenopbouw en kunnen inspelen op hun individuele behoeften.

Kosten scenario’s en input werknemers cruciaal 
Voor werkgevers die op dit moment een pensioenregeling hebben gebaseerd op een beschikbare premie met een stijgende leeftijdsstaffel, bestaat het risico dat de totale werkgeverslasten zullen stijgen. Het is daarom essentieel om niet alleen te kijken naar de kosten van alleen het pensioen op dit moment, maar ook naar de bredere impact op de totale werkgeverslasten in de toekomst.

In dat kader maken we bij de overgang van een stijgende staffel naar een vlakke staffel  enkele belangrijke opmerkingen:

  • Relatief jonge werknemers zullen hoogstwaarschijnlijk een hogere beschikbare premie ontvangen, wat leidt tot hogere kosten voor werkgevers.
  • Werkgevers die verwachten dat de beschikbare premie voor werknemers boven de 40 jaar zal dalen, moeten daarbij bedenken dat er ook nog een compensatiemaatregel voor deze leeftijdsgroep dient te worden bedacht en uitgevoerd. In dat geval leidt dit niet tot een daling van uw pensioenkosten en andere kosten van arbeidsvoorwaarden.

Daarom is het van groot belang om gedurende het proces van het ontwerpen en implementeren van de nieuwe pensioenregeling te modelleren en analyseren wat de impact zal zijn op het gehele pakket aan arbeidsvoorwaarden. Dit is tevens een ideaal moment om in gesprek te gaan met werknemers en te peilen wat hun voorkeuren en wensen zijn met betrekking tot beloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden.

Kennissessie
Om werkgevers te ondersteunen bij deze uitdagende taak, wordt er in november een  kennissessie georganiseerd. Hierin nemen wij u mee in onze aanpak en ervaringen tot nu toe op dit thema. Tijdens deze sessie worden niet alleen de belangrijkste wijzigingen in de Wet Toekomst Pensioenen besproken, maar ook hoe deze wijzigingen van invloed zijn op arbeidsvoorwaarden en hoe werkgevers hierover controle kunnen houden.

In de sessie brengen wij u in het kort op de hoogte van de belangrijkste inhoudelijke veranderingen en de valkuilen die u in dit traject kunt ervaren.

Om u “food for thought” te geven starten we deze sessie vanuit het perspectief van uw totale arbeidsvoorwaardenpakket en niet louter pensioen. We hopen u met deze aanpak verfrissende inzichten te geven. De sessie wordt door een aantal zeer ervaren adviseurs verzorgd die tezamen het gehele gebied van arbeidvoorwaarden en pensioen bestrijken.

De sessie wordt gehouden op dinsdag 21 november op ons kantoor in Rijswijk.

Het programma is als volgt:

15.30 – 16.00         Inloop en ontvangst
16.00 – 16.10         Introductie
16.10 – 16.40         Belangrijkste wijzigingen in de WTP en hun effect
16.40 – 17.30         Effecten van wijzigingen op arbeidsvoorwaarden en hoe hierover controle te houden. 
17.30 – 18.00         Borrel

Deze sessie is kosteloos en bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij arbeidsvoorwaarden en pensioenen.

Aanmelden kan via marketing@montaepartners.nl. Vermeld hierbij uw voornaam, achternaam en bedrijf.