AFM publiceert vragen en antwoorden over communicatieplan en keuzebegeleiding

De AFM heeft veel gestelde vragen en antwoorden gedeeld over de Leidraad communicatieplan en over de inhoud van het communicatieplan. De AFM geeft onder meer aan dat het communicatieplan minimaal onderscheid moet maken naar de status (deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden) en leeftijdscohort, waarbij op basis van de specifieke situatie van het pensioenfonds verdere segmentatie kan plaatsvinden. De inrichting van de keuzebegeleiding hoort in principe niet thuis in het communicatieplan, maar in het communicatieplan kan wel verwezen worden naar het beleidsplan rondom keuzebegeleiding. Het communicatieplan hoeft niet tot in de kleinste details uitgewerkt te zijn voor jaren vooruit. Het is een levend document dat continu aangescherpt kan worden. De AFM verwacht wel dat de boodschappen naar de deelnemers concreet zijn uitgewerkt. De AFM kan een communicatieplan niet formeel afkeuren. Wel kan de AFM het communicatieplan gebruiken voor het risico-gestuurde toezicht op de feitelijke (transitie)communicatie. Ten aanzien van keuzebegeleiding raadt de AFM pensioenuitvoerders aan om de effectiviteit van de inrichting van keuzebegeleiding te testen.

Bron: AFM, 17 oktober 2023.